Jobben er godt i gang og alle bruksmedlemmer er gjennomgått og det gjennstår nå for oss å ringe til ca 100 personer samtidig som lokallaga har fått en liten liste med personer de skal finne mobilnummerne til.

Fortsettelsen med personlige medlemme og familiemedlemmer er også påbegynt så målet er at innen høsten skal vi ha mobilnummer innregistrert på så og si alle medlemmene våre.

For at vi skal kunne nå dere er det jo viktig at disse nummerne stemmer, så det er viktig at alle blir med på årsmøtene til høsten og sjekker sine nummer. Vi sender ut lister til alle lederne slik at du vil ha mulighet til å sjekke din kontaktinformasjon.

 

Så frammover vil det bli lettere for både lokallag og fylkeskontoret å sende ut informasjon til medlemsmassen.