Over 30 deltagere var samlet på Vitenparken i Ås fra Viken-området. Samlingen ble støttet med midler fra Fylkesmannen i Østfold.

Ellen Ødegård, daglig leder i Inn på tunet Akershus, innledet om ulike aktiviteter og behov knyttet til forskjellige brukergrupper. Helsefremmende aktiviteter og opplevelser på gård var tema da Grete Patil, forsker på Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU, innledet på fagsamlingen. Hun snakket om det å ha mening og en historie i aktivitetene som brukerne gjør på gården. Hun trakk frem at forskningsfunn viser at kontakt med dyr gir lavere blodtrykk og puls, samt bedre humør og mindre depresjon. Forskningen viser også at bonden, dyrene og meningsfulle aktiviteter er like viktige for brukerne i et IPT-tiltak. I tillegg fortalte Trond Rode fra Inn på tunet Østafjells konkret om prissetting av IPT-tilbud. Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, innledet om kvalitetssikring av IPT-virksomheten. Hun holder to-dagers kurs om dette i NLR. Når man vurderer å starte opp med et slikt tilbud, må man tenke gjennom hva som gjør gården egnet for IPT-tilbud, egne forutsetninger og begrensninger, hvem skal inn på tunet og miljøet på gården. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) har Inn på tunet som en av sine tolv standarder.

Fagsamlingen ble avsluttet med et gårdsbesøk hos Kjersti og Sveinung Jensen som driver Årungen Utedrift i Ås, som har tilbud for personer med rus- og psykiske utfordringer. De har omtrent 50 hester på gården, og en del av arbeidsoppgavene i IPT-tiltaket handler om kontakt med disse dyrene gjennom foring og stell.

 

IPT Norge er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige Forsikring ASA og Samvirkesenteret. Det er regionale samvirkebedriftene eies av Inn på tunet-gårdene.