Det er rundt 30 prosent av bøndene i Norge som ennå ikke har kjøpt gjødsel for sesongen. Det har vært en ytterligere sterk prisvekst på gjødsel de siste månedene, og prisveksten kan utgjøre flere hundre tusen kroner for enkeltbønder. Prisveksten er fra 60 til 100 prosent. Både korn- og grovfôrprodusenter er blant de som ikke har kjøpt gjødsel ennå. De høye prisene er en trussel for mange bønders allerede pressede likviditet. Nå ber Bondelaget om målretta tiltak for å unngå redusert matproduksjon.

– Sannsynligheten er stor for at bønder som ennå ikke har kjøpt gjødsel, vurderer å redusere gjødselbruken. Det kan gi lavere norsk matproduksjon, og det vil vi unngå, sier Bjørn Gimming.

Inviterer til samarbeid for å finne gjødsel-løsning: Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug. Norges Bondelag ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag gå sammen med oss for å finne konkrete løsninger som kan hjelpe bønder som ikke har kjøpt gjødsel, og at regjeringa tar tak i denne utfordringen.

–  Vi trenger målretta tiltak for å unngå redusert matproduksjon, og vil gjerne ha med NBS, sier Gimming.

Har fått gjennomslag for økt trygghet

Bondelagets mål er å sikre bonden midler, slik at de har tilstrekkelig likviditet i en tid der kostnadene øker voldsomt. Vi har foreslått målretta løsninger for bonden som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet. Det har gitt uttelling, vi har fått gjennomslag for:

– Vi har fått til gode ordninger med strømpakka og tidlig utbetaling av kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten. Vi ser likevel at det ikke er nok for å betale gjødselregningene, det er kritisk før våronna, sier Bjørn Gimming.

Det er de effektive og målretta ordningene som har vist seg avgjørende i den ekstraordinære situasjonen landbruket og bonden står i. Det ville vi ikke fått til på samme måte gjennom en ny runde med tilleggsforhandlinger.

– Bondelaget ønsker derfor ikke å sette i gang en bred prosess med tilleggsforhandlinger nå. Nå vil Bondelaget bruke all kraft for å få best mulig resultat for bonden i vårens jordbruksforhandlinger, sier Bjørn Gimming, og understreker at kostnadene må kompenseres før vi kan snakke om å tette inntektsgapet slik at bonden kan oppnå inntekt på nivå med andre.