Ingen grunn til å frede grenseulvene

Publisert 16.09.2019
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener svenske protester mot de norske rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen ikke bør tillegges stor vekt.

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt å åpne for lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter. Flokkene Mangen og Letjenna er helnorske, mens flokken Rømskog regnes som et grenserevir med potensielt tilhold i både Norge og Sverige.

Med utgangspunkt i de siste offisielle registreringene av flokker i Norge, uten å ta høyde for en eventuell vekst i løpet av våren og sommeren, vil vedtaket føre bestanden i Norge ned til 5,5 flokker. Stortingets bestandsmål er 4-6 flokker.

- Dette vil i teorien gi en bestand, etter jakt, som er i det øvre sjikt av bestandsmålet. Vitenskapelige beregninger gjort på oppdrag norske og svenske myndigheter viser at den norske ulvebestanden har hatt en vekst før jakt på i underkant av 40 prosent pr år i gjennomsnitt de siste fem årene. Dersom denne utviklingen fortsetter vil vi ende opp med en større bestand etter jakt enn det Stortinget tillater. Vi mener derfor det bør tas ytterligere en flokk, sier styremedlem og talsperson for rovviltsaker i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng.

Norges Bondelag vil påklage rovviltnemndenes vedtak. Det har også andre organisasjoner sagt at de vil gjøre. Derfor vil dette spørsmålet nok en gang avgjøres av regjeringen ved Klima- og miljødepartementet.

Også grenseulver må forvaltes

I og med at den ene flokken som er vedtatt tatt ut er en grenseflokk ba rovviltnemdene svenske myndigheter om en uttalelse i saken. Naturvårdsverket mener et slikt uttak vil være «uheldig» fordi den svenske bestanden ligger nært nabolandets minstemål på 300 ulver. 

Ved forrige registreringssesong ble ikke Rømskog-flokken registrert i Sverige i det hele tatt.

- En grenseulv har like stort skadepotensiale som en helnorsk ulv, og det er ingen grunn til at grenseulvene skal fredes fra forvaltning. Stortinget har satt et mål for hvor ulvebestanden på norsk side skal være, og her inngår også grenseulvene. I tillegg er dette en flokk som i all hovedsak har sitt tilhold i Norge. Her ser jeg ingen grunn til å legge stor vekt på svenskenes uttalelse når dette nå blir behandlet av regjeringen, sier Aas-Eng.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Dette skjer i Østfold Bondelag

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland

Våre samarbeidspartnere