Beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser er betjent i beitesesongefra 15. mai til 15. september.

Telefonnummer 481 97 903 

Formålet med telefontjenesten er å gjøre det lettere for bønder og forvaltningen å komme i kontakt med Fylkesmannens saksbehandlere ved rovdyrangrep på beitedyr. De som ringer vil kunne få råd om hvordan de kan forebygge skade, informasjon om erstatningsordninger og informasjon om videre saksbehandling.

Telefonen er betjent hverdager mellom 08 og 19 og i helgene mellom kl 8 og 14. Innringer kan også sende SMS eller legge igjen beskjed på telefonsvareren.

Det vil fortsatt være Statens naturoppsyn (SNO) som skal undersøke og oppklare hvert enkelt skadetilfelle. Ved kadaverfunn varsles regionansvarlig i SNO, Ida Glemminge på mobil 996 26 836.

Her kan du laste ned brosjyren