Hun støttet Brekks uttalelse fra i går der han sa at "norske bønder er på pallen". Og Ianssen understreket at det ikke er i syting og klaging, men i utvikling av produksjonene våre. Vi tilegner oss stadig ny kunnskap som vi raskt tar i bruk. Vi investerer i egen bedrift for å sikre driftsgrunnlaget på våre egne gårder.

Vi bønder utnytter mulighetene, vi er innovative, - med lua på! Vi må fortelle de viktige historiene om det langsiktige arbeidet i produktutvikling og utnyttelse av våre fortrinn; norske lam som har beitet i norske fjell har smak i verdensklasse, vi har bær som har modnet i lange sommerdager og -netter med himmelsk smak. NRF gener gir friske kyr som etterspørres verden rundt. Norsk landsvin dunker ut multinasjonale avlsselskap med sitt avlsmateriale i USA. -Friske, fruktbare dyr som utnytter fôret ekstremt godt, utviklet i et høykostland. Vi har gjort våre ulemper til fordeler!

Et annet viktig budskap er synliggjøring av den norske modellen, - for politikerne. Den er jo med på å skåne politikerne for store utfordringer. Den er en moderne modell, en modell for fremtiden. Under finanskrisen i 2008 måtte politikerne handtere en børs og en økonomi i fritt fall. Samtidig fløy kornprisene til værs, og derigjennom også matprisene. Jula 2008 måtte tusenvis av amerikanere bruke matbonger for å ha mat julekvelden. I Norge er vi skånet for disse jo-jo prisene på mat. Den norske modellen sørger for stabilitet. Det er selvfølgelig viktig for oss bønder at vi får levelige priser for produktene våre. Men det  er hele befolkningen som vil dra nytte av er en slik forutsigbarhet og stabilitet.

Den norske modellen skåner ikke minst Jens og gjengen, - de har ikke store utfordringer på matsektoren når det skapes store politiske bølger av at Kari og Ola fryktet mangel på smør til julebaksten.

Vi må hjelpe politikerne å forstå at god landbrukspolitikk er noe som kommer hele landets befolkning til gode!