Bakgrunnen for spørsmålet er at Stortinget i 2016 vedtok et bestandsmål for ulv, og dette er nå er nådd med god margin. Dette merker østfoldbøndene gjennom økende tap, da hele fylket ligger i ulvesonen.


Breivik svarte at måltallet må forvaltes ut i fra det tallet Stortinget har satt, og at han kan bidra til dialog mellom klima- og miljøministeren og næringa.