Vi er attraktive på arbeidsmarkedet. Det som er helt sikkert, er att bøndene ser den raske nedbygningen av landbruket tydeligere enn noen andre. For de som kjører forbi, står låvene i Norge der de alltid har stått. Ikke mye har endret seg på avstand. Ser vi litt nærmere, ser vi att det ikke lenger er noen hjemme, fjøsdøra er lokket og lyset slokket.

Det er ingen rett å få være bonde for en hver pris. Vi bønder gjør det som lønner seg. På 50- og 60- tallet ble kua slakta, til fordel for å produsere korn. På 90- tallet ga Øyangen oss tilskudd istedenfor å betale for kornet, kjøttet og melka. Noen tilpasset seg, mange slutta. Da vi feiret Millenium skulle vi slutte å forurense. Noen tilpasset seg, mange slutta.

Nå skriver vi 2013 på kalenderen, og vi alle står foran ett valg.

Å produsere mat av høy kvalitet krever mye kunnskap, og ikke minst tid til å gjøre en skikkelig jobb. Det er snart ingen bønder som lever av kun matproduksjon, flere av oss er avhengig av å ha en inntekt på si.  På veien har mange følt att de ikke er verdsatt av samfunnet for den jobben de gjør. Noe av yrkesstoltheten er borte.

I landbruksmeldinga «Velkommen til bords» ble det satt opp ett mål om att selvforsyningen skal øke i takt med Norges befolkning. Hvis det skal kunne skje, trengs en debatt om hva vi vil med landet vårt. Hvis vi ønsker det, er det mulig. Vi har gjort det før. Opptrappingsplanen på slutten av 70- tallet ga landbruket ett løft. Mye av landbruket slik vi har det i dag er rester av den satsningen. Den kom som ett resultat av usikkerhet på verdensmarkedet, og behov for Norsk produksjon. Ikke ulik den situasjonen vi kjenner i dag.

Den neste regjeringa skal stake ut sin egen kurs, uansett utfall av valget. Noen vil kutte, andre vil satse. Felles for alle er utfordringen; Hvordan å produsere mere Norsk mat? Norsk landbruk handler ikke bare om tilskudd. Det handler om att vi som er unge bønder skal få ett tydelig signal om att det er trygt å satse 100 % på å produsere mat. Att vi kan stelle dyra våre skikkelig, uten å ta det før og etter en annen jobb. At vi kan leve ett sosialt og bra liv, uten evige økonomiske bekymringer.

Norske bønder ønsker å produsere det forbrukeren vil ha i framtiden. I den siste tiden har det vist seg att den norske forbrukeren spiser noe annet enn det matvaren utgir seg for å være. Vil vi ha det sånn i fremtiden?

Frem mot valget oppfordrer jeg alle som er opptatt av hva vi spiser, til å engasjere seg i debatt, og utfordre politikerne om fremtiden til Norsk matproduksjon. Den gjelder oss alle. Det er vi som bestemmer hva vi skal ha til middag i morgen… det er vårt valg!

 

Tor Jacob Solberg

Ung Bonde og 1.vara til styret i Østfold Bondelag