Enkel servering, påmelding til ostfold@bondelaget.no innen mandag 5. november 2012.

Vi ønsker på dette temamøtet å orientere om Samvirkeloven og de endringer som følger av denne. Målgruppen for møte er eiere av Bøndenes Hus.

Agenda:

  • Innledning og bakgrunn for temamøtet
  • Introduksjon til organisering av foretak
  • Samvirkeloven – kort orientering om innholdet
  • Hvordan er Bøndenes Hus organisert i dag? – gjennomgang i plenum
  • Hvordan gå frem for å starte/registrere samvirkeforetak
  • Veien videre, forslag til fremdriftsplan og alternativer for veiledning og rådgivning

Råde Bondelag er tidlig ute, de har allerede omorganisert seg, og har ting på stell for sitt Bøndenes Hus i Karlshus. Vi oppfordrer alle de som har en eller annen tilknytning til våre Bøndenes Hus-bygg i Østfold om å spre informasjonen om at møtet finner sted og samtidig sørge for at ditt Hus er representert på møtet!

Lokallagsledere i Bondelag, Bygdekvinnelag, Bygdeungdomslag - regnskapsførere som fører regnskap for husene, andre aktører som har med Bøndernes Hus å gjøre - meld dere på og møt opp!