Prosjektet går ut å å

  • Øke antall 4H-gårder i Østfold
  • Skape et nettverk blant 4H-gårdsaktørene i Østfold
  • Gjøre 4H-gårdstilbudet kjent i fylket
  • Utvikle gode aktivitetstilbud på / for gårdene
  • Sørge for at det å drive 4H-gård skal være en inntektsgivende tilleggsnæring for bønder i Østfold som ønsker å drive besøksgård

4H-gårdene er åpne gårdsanlegg som er spesielt tilrettelagte forbesøk av barn, unge og voksne. En godkjent 4H-gård er en profesjonell reiselivsaktør med gode helårige gårdsopplevelser.

Hensikten med 4H-gårder er å

  • Ha gode utstillingsvinduer for landbruket
  • Skape en arena for læring og utvikling av grønne verdier hos barn og unge
  • Skape bevisste forbrukere med kunnskap om norsk matproduksjon
  • Rekruttere til landbruket ved å skape interesse og vise muligheter

Utlysningstekst for stillingen.

Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, Østfold Landbruksselskap og Østfold Bondelag er noen av de som bidrar med midler til denne stillingen.