Fakta
* det er pr.d.d. i praksis stengte grenser for innreise for utenlandsk arbeidskraft

* landbruket er definert som å ha en samfunnskritisk funksjon, og det er i forskrift beskrevet unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen

* https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/
nyhetsrom/nyhetsarkiv/
soknadsordning-for-grontnaeringen

Da grøntprodusentene i Viken møttes på Teams torsdag, tegnet de et dystert bilde av hvordan det vil se ut dersom det ikke blir en rask letting på kravene til å få hentet inn utenlandsk arbeidskraft:

Veldig lite norske jordbær i butikken. Ikke norske bringebær. Knapt noe norsk salat fra juli. Lite norske råvarer til matindustrien, for å nevne noe. Situasjonen er fortvilet, og flere la vekt på at det ikke bare er årets sesong som er i fare, men neste års – og flere år framover. Norsk grønnsaks-, frukt- og bærproduksjon vil settes kraftig tilbake.  

- Forutsigbarhet har vært helt fraværende i denne prosessen. Nå vet jeg ingenting om jeg får tilgang til nøkkelpersonell jeg er helt avhengig av.

Det er mange med meg som er ekstremt fortvila nå, og det går ut over psyken

Og det verste? Opplevelsen av at ingen med makt ser ut til å bry seg. Og at det fortsatt er usikkert om det er mulig å få inn nok utenlandske medarbeidere til å gjennomføre denne sesongen – som er godt påbegynt. Flere sa tydelig at de nå sår og planter matvekster som kan komme til å måtte stå uplukka utpå sommeren og høsten, de etterlyste politisk vilje til å hjelpe dem gjennom krisa.

- Vi snakker ikke bare om 2021-sesongen. Hvis vi mister nøkkelpersonell i 2021, har vi ingen i 2022 heller, og det vil ha konsekvenser i flere tiår framover.

Grensene er stengt 

Organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag gjorde rede for bondelagets jobb overfor myndighetene, og opplever også å stange i en vegg.

- Grensene er stengt til 12. mai, og det er hovedproblemet nå. Åpningsplanen regjeringa har lagt fram sier at landet åpner gradvis, og det vil i beste fall gå tre uker fra 12. mai før myndighetene ser for seg muligheten av å få inn mer norsk arbeidskraft. Da er vi allerede i juni, og det er altfor seint for dere, sa Solberg.

Dette ble støtta av Arve Gladheim fra Gartnerhallen, som forteller at over halvparten av Gartnerhallens medlemmer vurderer å redusere årets produksjon.

- De fleste gjør det de kan for å planlegge med normal produksjon, men det er enorm usikkerhet og frustrasjon. Nå haster det med avklaringer fra myndighetene om hva man kan forvente. Det blinker i rødt, understreket Gladheim.

Halvert produksjon er realistisk

Næringa har fått kritikk for å foretrekke utenlandske arbeidsfolk framfor norske, og for å ha gjort seg helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I møtet ble det understreket at ingen er imot å bruke norsk arbeidskraft. Men at å skulle erstatte alle erfarne medarbeidere med uerfarne på en enkelt sesong vil forringe drifta voldsomt. Ingen ser for seg å klare mer enn halvparten av normalproduksjonen. Som en sa: Å ha 50 ferske ansatte i år og 50 nye ferske neste år, er for stor belastning. Det ble også lagt vekt på i møtet at det har foregått en enorm strukturrasjonalisering i grøntnæringa, og at alle produksjonene nå er store. Derfor er det nødvendig med høy kompetanse i alle ledd for å få det hele til å gå rundt. Og det er en kort sesong.  

NAV: Har foreløpig få rekrutteringsoppdrag fra grøntnæringa

Nav var representert i møtet, og gjorde rede for at de i Viken har til sammen 27 000 helt ledige, og at en del av dem vil være interessert i å jobbe i landbruket. Nav-representantene fortalte at de så langt har fått få konkrete oppdrag herfra, men hadde noen grøntprodusenter de jobber med akkurat nå.

I møtet ble det kommentert at mange produsenter ennå ikke har bedt om hjelp fra Nav fordi de først må se om de får inn utenlandsarbeidskraften. Produsentene forklarte at dersom de ikke får inn de utenlandske arbeidstakerne, så har de ikke jobb til de norske heller. Det trengs erfarne arbeidere for å være arbeidsledere for de uerfarne, og for eksempel for å operere spesialisert maskineri. Og de erfarne er per i dag utenlandske.