Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel. Forrige uke ble den grønne bedriften fra Rakkestad tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Østfold, en pris som er på hele 50 000 kroner.

Motiverende pris

- Det var overraskende men utrolig morsomt for oss alle i Grønn Gjødsel å vinne denne prisen. Denne prisen er en anerkjennelse på at vi klarer å tenke innovativt og at vår bedrift er en god bidragsyter til utvikling i det norske landbruket. Det er vi stolte av. Prisen motiverer oss til å jobbe videre med å holde fokus på vårt overliggende mål - og hele tiden være i utvikling og i vekst på en bærekraftig og samfunnsmessig måte, sa Lars Riiser Evju, daglig leder i forbindelse med prisutdelingen.
Grønn Gjødsel drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju. Bedriften startet sin virksomhet innenfor landbruket og fjørfeproduksjon er fortsatt en viktig del av driften. I 1985 startet bedriften med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. Siden den gang har bedriften utviklet seg til det som i dag kalles Grønn Gjødsel A/S. Her blir naturgjødselen/hønsegjødselen pelletert i eget fabrikklokale i Rakkestad. I år sluttfører bedriften sitt siste prosjekt hvor de bruker fiskeslam som råvare i pelletert gjødsel. Fiskeslam er utfordrende å bli kvitt for fiskeriindustrien, men gjennom Grønn Gjødsel har slammet funnet veien til landbruket. Grønn Gjødsel er så langt landets eneste mottaker av fiskeslam. 

Imponerende vekst

- Grønn Gjødsel har vist vilje og evne til å stadig utvikle nye og bærekraftige gjødselprodukter basert på biologisk avfall. De viser vei for en sirkulær utnyttelse av ressursene, samtidig som de kan vise til en imponerende vekst og lønnsomhet for selskapet. Juryen har latt seg imponere av hvordan Grønn Gjødsel ivaretar miljøaspektet gjennom hele verdikjeden og at de nå også eksporterer sine produkter, sa Kristin Willoch Haugen, direktør for Innovasjon Norge Oslo Viken. 

Grønn Gjødsel har blitt en viktig premissgiver og en drivkraft for utviklingen av økologisk landbruk i Norge i tillegg til en viktig faktor i næringskjeden. Bedriften har i dag kunder over hele Norge innenfor et bredt spekter av bransjen og har en sterk lønnsomhet, er i rask vekst og har skapt mange arbeidsplasser i hjembygda. 

-Vinneren har over tid vært markedsrettet og ambisiøs, og har også skapt en spennende virksomhet med stort internasjonalt potensial, avsluttet Willoch Haugen.