Her er vårt splitter nye og høyaktuelle nettkurs om smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Målgruppen for kurset er produsenter og rådgivere. Forelser er advokat Jan H. Bangen i Norges Bondelag. 

VIL DU BLI MEDLEM OG FÅ GRATIS TILGANG TIL KURSET?

Veilederen ble lagt ut av Mattilsynet den 14. mai i år, og beskriver hvordan en bør legge opp smittevernsarbeidet i virksomheten i forbindelse med utbruddet sav SARS Covid-19. Veilederen er laget på oppdrag fra Landbruksdepartementet og i samarbeid med Arbeidstilsynet, stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen Vestlandet med innspill fra andre fylkesmenn. Den er ment å være en rettleder i det løpende smittevernarbeidet. Dette kurset vil gi deg en oversikt over hva som kreves.

Klikk her for å se kurset gratis dersom du er medlem i Norge Bondelag eller er samarbeidende regnskapskontor. 

Klikk her for å kjøpe kurset dersom du ikke er medlem i Norges Bondelag

Klikk på denne filmen for å få en liten introduksjon til det kurset innebærer.