Norsk Gjenvinning bruker samme bil til å hente begge fraksjoner. Fraksjonene skal fortsatt være sortert/adskilt ved henting. Den vil bli hold avskilt på bilen og behandlet separat på mottaksanlegget. Det forutsettes et minimum på ca 2 m3 pr henting og at plasten er sortert. For mer info om sortering, se www.ngn.no under fanene /tjenester/avfallstyper/plast.