Mange land har innført strenge innreiserestriksjoner under korona-pandemien. Og med tilnærmet full stans i flytrafikken har dette ført til at sesongarbeidere ikke har kommet seg hjem. I Norge har dette i hovedsak dreid seg om sesongarbeidere fra Vietnam. Nå har regjeringen bestemt at disse kan få fornyet oppholdstillatelse.

Gode nyheter

- Dette er svært gledelige nyheter. Dette er noe vi absolutt har jobbet med for å få til, sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han legger ikke skjul på at dette gjør det lettere å møte kommende sesong på en bedre måte.

- Dette er et viktig bidrag til å dekke et stort behov for arbeidskraft framover, så beslutningen fra regjeringen er absolutt på sin plass, fortsetter Bartnes.

- Dessuten er jo også dette gode nyheter for sesongarbeiderne som har levd i en svært vanskelig situasjon over lang tid, avslutter han.

Har vært en uheldig situasjon

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) sier det er uheldig at så mange sesongarbeidere ufrivillig har måttet oppholdt seg i Norge uten gyldig oppholdstillatelse og uten muligheter til å kunne arbeide.

- Det har vært viktig å få på plass en ordning som gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Næringen har vært opptatt av å få denne avklaringen slik at de sesongarbeiderne som sitter fast i Norge kan få muligheten til å jobbe og tjene penger mens de er i landet, sier Bollestad.