Det ble naturlig nok et noe annerledes årsmøte, men det var godt stemning, mange konstruktive innspill fra lokallaga og ikke minst ble det vist stor tillit når samtlige styremedlemmer fikk gjenvalg i forbindelse med valget.

Her følger et kort glimt fra møte

Leders tale

Fylkesleder Svend Arild Uvaag velkommen til årsmøte med å understreke at:

- Det som er viktig i tiden nå, er at vi som bønder og tillitsvalgte beholder roen, og gjør det som vi alltid har gjort, men innenfor de rammer som blir lagt fra sentrale myndigheter. Det vil si, forberede våronn, gjøre dyrestell som vanlig, og sørge for at produksjonen fortsetter som normalt.
Ta fram beredskapsplanen, tenk gjennom hvordan jeg løser en sjukdoms-, eller karantenesituasjon.
Bruk smitteslusa, og ekstra beskyttelse når vi kan utsettes for smitte. Hold avstand til veterinær, sjåfører og andre som kommer til gards.
Det er utrolig viktig at vi som primærprodusenter holder oss fri for smitte. Vår viktigste oppgave er å opprettholde verdikjeden for mat. Vi har sett hvor raskt det skaper uro og befolkningen begynner å hamstre. Et norsk landbruk og matproduksjonen som fungerer som normalt, er den viktigste garantien for matforsyning og beredskap, understreket Uvaag før han holdt en forkortet leders tale.

Hilsen fra Norges Bondelag

Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen fulgte årsmøtet. Hun innledet med å si at:
- Hele landet vårt står i en ekstraordinær situasjon nå og vi får virkelig testet oss på mange vis. Hele landet har lært å vaske hender på nytt, vi får testet ut hjemmekontor og hjemmeundervisning. Vi får testet bredbånd og fibernett og ikke minst den digitale kompetansen vår ved gjennomføring av slike møter som dette. Så langt virker det som om dere i Østfold klarer dere godt!

- Men denne ekstraordinære situasjonen har jo en mer alvorlig side. Norge står i disse dager midt i en krisesituasjon. Koronaviruset utgjør en stor helserisiko for mange og tiltakene som er satt inn for å redusere smittespredningen er omfattende og inngripende. Dette påvirker alle, det påvirker hele samfunnet vårt og alle samfunnsfunksjonene våre.

Da alvoret med Koronaviruset gikk opp for oss og de første tiltakene ble innført i forrige uke var det nok flere enn meg som umiddelbart tenkte tilbake på tørkesommeren 2018 og krisen som rammet landbruket da. Så når vi nå øynet en ny krise tok Bondelaget umiddelbart føringen, vi hentet frem beredskapsplaner, satte beredskapsstab og tok initiativ til tett dialog, både innad i landbruksfamilien og med Staten, hilste Frøydis til årsmøtet.

Generaldebatt

Generaldebatten i sin vanlige form ble erstattet med en runde hvor samtlige lokallag fikk noen minutter til å gi innspill og lufte sine tanker. Innspillene ble notert og vil bli drøftet i fylkesstyret i etterkant av møtet.

Valg

Valgkomiteens leder Anne Grete Stabekk orienterte om valgkomiteens arbeid og la fram valgkomiteens innstilling.

Valget ble utført ved hjelp av en anonymisert spørreundersøkelse (i Questback) der hver enkelt delegat fikk tilsendt en epost med lenke til «stemmeseddelen» for å avgi sin stemme.

Avstemningen ga følgende resultat:

  • Svend Arild Uvaag valgt til leder for 1 år
  • Henning Lyche Røed valgt til styremedlem for 2 år
  • Ole-Kristian Bergerud valgt til styremedlem for 2 år

 

  • Ole-Kristian Bergerud nestleder for 1 år

 

  • Kjell Einar Huseby valgt til 1. varamann for 1 år
  • Hege Gjerberg Degnes valgt til 2. varamann for 1 år
  • Ellen Evenrød valgt til 3. varamann for 1 år