Ønsker å utvikle og påvirke

Ole Kristian Bergerud har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med 5 år som leder i Tyr Østfold, 2 år som leder i Sarpsborg Bondelag, 4 år som nestleder og 2 år som leder i Østfold Bondelag. 

Ønsker du å vite mer om Ole Kristian, hans tanker og hans familie anbefales å lese dette intervjuet med Ole Kristian fra oktober 2020: Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

 

Valgresultatet

Styret i Østfold Bondelag

Leder                         Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg

Nestleder                   Thomas Riiser, Askim, for 1 år, ny

Styremedlem             Liss Cathrine Holme, Råde, for 2 år, ny

Styremedlem              Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg, gjenvalg 1 år (suppleringsvalg)

Styremedlem              Hans Solberg, Sarpsborg, for 2 år, ny

Styremedlem             Thomas Riiser, Askim, gjenstår 1 år (på valg i 2024)

1. vara                        Per Erik Tofteberg, Råde, for 1 år, gjenvalg

2. vara                        Finn-Erling Kristoffersen,Rygge for 1 år, ny

3. vara                        Jørgen Kraggrud, Spydeberg, for 1 år, ny

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (på valg for 2 år (2023 og 2024)

Liss Cathrine Holme, Råde

Hans Solberg, Sarpsborg

Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg

Jørgen Kraggerud, Spydeberg

Kjell Einar Huseby, Berg

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (gjenstår 1 år (2023), på valg 2024)

Per Erik Tofteberg, Råde

Thomas Riiser, Askim

Ida Bamsrud, Eidsberg

Finn-Erling Kristoffersen, Rygge

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (på valg for 1 år)

1. Ragnhild Duserud, Eidsberg

2. Simen Veum, Glemmen

3. Astrid Thuen, Spydeberg

4. Jon Stumberg, Idd

5. Aina Benedicte Huseby, Onsøy

6. Øyvind Wethal, Skiptvet

7. Mina Funderud Westbye, Askim

8. Edvard Fosdahl, Torsnes

9. Gunn Amundsen Eng, Berg

10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

Ellen Evenrød, Glemmen, for 3 år

Per Kristian Solberg, Skiptvet, gjenstår 1 år (på valg 2024)

Hans Christian Kihl, Råde, gjenstår 1 år (på valg 2024)

Martha Mjølnerød, Spydeberg, gjenstår 2 år (på valg 2025)

Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, gjenstår 2 år (på valg 2025)

 

Leder i valgnemnda             Per Kristian Solberg, Skiptvet for 1 år

Nestleder i valgnemnda       Hans Christian Kihl, Råde for 1 år

 

Vararepresentanter (på valg for 1 år)

1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy (gjenvalg)

2. Anny Guro Bjørnstad Gustavsen, Sarpsborg (ny)

3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes (gjenvalg)

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2024 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal (gjenvalg)

Vara: Kristin Thonerud, Spydeberg (ny)