Det blir gjenhør i denne ukes Landbrukspodden med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, på plass i studio. Han forklarer hvordan Landbrukets klimaplan viser at klimagassutslippa fra næringa kan reduseres framover uten at vi trenger å svekke norsk matproduksjon.

Landbrukets klimaplan på 1-2-3