Lokallagene har benyttet Bondelagets studiehefte, og innspillene kommer nå til oss. Flere benytter også muligheten med quest back. Lokallagas innspill blir nøye lest, og de er viktige for oss i det videre arbeid, sier Saxrud.

Du kan også gi dine innspill til landbruksmeldinga - vi oppfordrer til å bruke muligheten!

Tradisjonen tro har vi også innspills møter med Samvirke og andre organisasjoner i landbruket. Også her blir innspillene nøye vurdert. Styret i Østfold Bondelag skal diskutere jordbruksforhandlingene på styremøte både den 1. mars og den 7. mars. Endelig frist i Norges Bondelag er 9. mars. Norges Bondelag har frist for å legge frem sitt krav til den 27. april, og går det etter planen skal Statens tilbud komme den 7. mai.

Les deg opp på Bondelagets nettsider og følg med på LMD sine nettsider om årets forhandlinger.