Seminaret tok blant annet for seg utfordringer i industri og landbasert næringsliv med innledninger fra Østfolds 2 desidert største industrier, nemlig treforedlingsindustrien og næringsmiddelindustrien. Det ble også satt søkelyset på todelingen i norsk industri og økonomi, og hvilke konsekvenser dette har for Østfold.

I tillegg til lokale innledninger fra Borregaard, Nortura, NHO og Bondelaget, innledet LOs sjefsøkonom Stein Reegård og forbundslederen for Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Jan-Egil Pedersen. Fra Regjeringen var det Statssekretær i Næring og Handelsdepartementet Janette Moen som holdt innlegg og fra forskermiljøene og AGRI Analyse kom Christian Anton Smedshaug.

Seminaret ble avsluttet med debatt om hva som er best av RødGrønn eller Blå næringspolitikk der representanter fra alle partiene som er representert på stortinget i dag var representert. 

Seminaret tok opp viktige temaer for Østfold og det ble flere ganger pressisert hvor viktig landbruket var for nærignsmiddelindusrien. Har en ikke råvarene så vil en heller ikke ha noen næringsmiddelindusrti. Det ble også sagt at en ikke produserer mat for bøndenes skyld, men at det er en livsnædvendig produksjon som det er viktig at en bevarer i størst mulig grad i Norge.

Leder i Østfold Bondelag MArtha Mjølnerød holdt en innledning med tema "hvor skal maten komme fra". 1.vara i Norges Bondelag Kristin Iansen var aktiv med sine spørsmål i politikerdebatten.

Politikerne ble utfordret på sin næringspolitikk