Se bildeserie

– Vi hører og leser ofte om den drastiske nedgangen i antall gårdsbruk, men det er viktig å få fram at bildet er mer nyansert, sier Ruud og fortsetter. - En del av dette bilde er blant annet de nær 40 deltakere som var på Unge Bønder- kurset. En engasjert gjeng, sultne på informasjon om hvordan de best mulig kan leve det livet de ønsker, på en gård, gjerne med drift. En god oppslutning på Eierskiftekurset er også et godt eksempel på at viljen er der til å se muligheter i næringa, og ikke bare begrensninger.

Deltakere på Unge Bønder-kurs. Foto: Mats Olsen

En av mulighetene en gårdbruker har, er å utvikle sin gård og grunn til å bli et ettertraktet reisemål. Kurset Din gård – et reisemål?, gav faglige tips og råd til en lydhør forsamling. Erfaringer fra Østfold var noe av det som stod på timeplanen, og Marit og Jørn-Ola Krog som har bygget Risen Grotte delte sine erfaringer.  - De beste markedsføringskanalene for tilbudet man driver, det er og blir jungeltelegrafen, fortalte Jørn-Ola. Det hjelper godt for meg som ikke er teknisk, jeg er mer for brevduer og papegøyer.

Velkommen til bords

Etter kurs to dager til ende var det seniorrådgiver Olav Ingebjørn Moe som avsluttet Landbrukshelga: – Den nye landbruksmeldinga bærer navnet Velkommen til bords. Men man kan fort gå i surr om hvem alle kokkene er. Innovasjon Norge er en av disse kokkene, sa Moe og orienterte om hvilke tilbud Innovasjon Norge har innen tilskudd, lån og rentestøtte.  

-Herved erklærer jeg Landbrukshelga for åpnet! sa Landbruksdirektør Thor Bjønnes og skar over selvbindergarnet med Mora-kniv. Fra venstre, Lisbeth Svendsby, Randi Finnsad Sand, Thor Bjønnes og Ida Marie Ruud.