Mattilsynet påviste 27.11.20 høypatogen fugleinfluensa på en kortnebbgås i Rogaland. Funnet på villfuglen hever beredskapsnivået for fjørfeprodusenter og hobbyfjørfeholdere langs kysten i hele Sør-Norge og det innføres forbud for fjørfe ute i alle kommuner med kystlinje i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Mattilsynet oppfordrer alle til å varsle om døde andefugler, men ikke ta på dem.

Mattilsynet har nå publisert utvidede råd til holdere av tamme fjørfe her: 

Fugleinfluensa – smittevernråd til kommersiell fjørfeproduksjon | Mattilsynet

I tillegg understreker de at all informasjon gjøres tilgjengelig på samleside for dette:  

Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet