Oppdatert 12.03.2021

- Tidligere er det påvist fugleinfluensa i Rogaland, Vestland, og Agder. Vi regner med å finne flere tilfeller fremover. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler, og smitter lett mellom dem. Mattilsynet vurderer risiko for smitte til mennesker som svært lav. Mattilsynet understreker viktigheten av godt smittevern for å unngå smitte fra ville fugler til tamme fugler. Les siste nytt om saken Fugleinfluensa påvist i Viken

Ta ansvar som smittevernsjef

For å hindre at smitte kommer inn til besetningen, er godt smittevern avgjørende. Gode smittevernrutiner kan hindre at du får fugleinfluensa eller andre sykdommer inn i fjørfeholdet ditt. Alle som har næringsretta dyrehold, skal ha en smittevernplan. Denne planen skal beskrive hva du gjør for å hindre at du får smitte inn i din besetning. Smittevernplanen skal også beskrive hva du gjør for å forebygge overføring av smitte til andre dyrehold. For at planen skal fungere, må den være tilpasset smittesituasjonen i området, og driften din. Les mer om smittevernplan hos Mattilsynet.

Bruk denne sjekklista fra Mattilsynet om hvordan du kan unngå smitte fra ville fugler til fjørfeholdet ditt.

Registrer hobbyhøns hos Mattilsynet   

I tillegg til de kommersielle besetningene av høns og kylling, er det en del hobbyfjørfe rundt om. Portforbudet gjelder for denne type dyrehold også, med alt fra høns og ender til brevduer. Alle med hobbyfjørfe må registrere seg, slik at det er mulig å varsle og spore hvis det blir spredning i smitten. Her kan du registrere hold av hobbyfjørfe. Kontakt Mattilsynet lokalt hvis du har spørsmål. 

For svineprodusenter er det greit å være oppmerksom på at dersom du også har fjørfe i stor eller liten skala på gården, vil svin også bli prøvetatt ved påvisning av fugleinfluensa på fjørfe. Svineholdet kan da bli båndlagt med transportrestriksjoner.