Hesleskaug fortsatte innlegget med å rose Bondelaget som, sammen med flere, signerte intensjonsavtalen om 0-visjon for dødsulykker i landbruket tidligere i år.

Bedriftshelsetjeneste, gode nettverk og kunnskapsdeling er blant virkemidlene i det forebyggende arbeidet. Lokallaga våre er gode på å skape møteplasser. Det må vi hegne om på grasrota, sa Aase Maren Hesleskaug.

Hun trakk også fram Bondens nettverk, som nå etableres i Østfold og ande steder av landet, etter modell fra Innlandet. Disse nettverkene skal gi kortere vei til riktig og god hjelp for bonden og det er tiltak vi må heie på.

Friske bønder med pågangsmot og optimisme er kanskje det viktigste leddet vi har i beredskapen vår for å sikre videre matproduksjon, avsluttet Hesleskaug.

 

Les hele Aase Maren Hesleskaug sitt innlegg ved å klikke på dokumentet på høyre menyfelt.