I vår sendte Østfold fylkeskommune ut en regional plan for vindkraft i Østfold ut på høring.

Se den foreløpige regionale planen for vinkraft i Østfold.

Nå har Østfold Bondelag, sammen med HAVASS skog, sendt sitt felles svar til fylkeskommunen. Der fremgår det at Østfold Bondelag og HAVASS skog mener at planen, slik den nå foreligger, er til stort hinder for utnytting av vindkraftressursene i Østfold.

 -  Dette er mer en begrensningenes plan enn en offensiv satsning, sier leder i Østfold Bondelag Martha Mjølnerød.

Les hele høringssvaret fra Østfold Bondelag og HAVASS SKOG på Østfold fylkeskommunes regionale plan for vindkraft i Østfold.

I svaret understrekes det at den nåværende planen virker lite fremtidsrettet, og ikke tar i bruk  mulighetene for utvikling som ligger i en eventuell satsning på utbygging av vindkraft i fylket. Særlig pekes det på at en satsning på vindkraft også er en satsning på det lokale næringslivet.

- Det er klart at for medlemsorganisasjoner som Østfold Bondelag og HAVASS skog er det naturlig å legge spesielt stor vekt på det faktum at en utbygging vil kunne tilføre både grunneiere og kommuner betydelige inntekter. Dette argumentet kommer ikke godt nok frem, understreker Mjølnerød.