- Tilbudet er ikke godt nok, men det er et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn det tilbudet vi fikk i fjor, sier Uvaag.

Staten la tirsdag fram et tilbud på 1,02 milliarder kroner til bøndene, mens kravet var på 1,97 milliarder. Tilbudet utgjør 25.000 kroner pr årsverk, mens kravet var på 47.000 kroner.

For lite budsjettmidler
- Det er skuffende at staten ikke ønsker å bidra mer til å løfte norsk matproduksjon. Av det totale tilbudet, er bare 390 millioner kroner hentet fra statsbudsjettet. I jordbrukets krav utgjorde budsjettmidlene 1.146 millioner kroner. Det er her forskjellen og utfordringen er størst, sier Uvaag. - Investeringspakken er heller ikke omtalt. - Vi ønsker en kontrakt med Staten, vi er klare for å ta ansvar for økt matproduksjon, nå må Staten vise ansvar, og ikke bare legge ansvaret over på forbruker, avslutter Uvaag.