Med bakgrunn i denne planen søker Sarpsborg fylkesmannen om tidlig jaktstart for grågås fra og med 26.juli for årene 2018-2019 kan man lese i vedtak fra møte i nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning 2015-2019 den 24. oktober 2017.

Hele forvaltningsplanen kan du lese her