Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 distriktskontorer.

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert førstekonsulent med interesse for organisasjonens rolle for norsk landbruk til vårt fylkeskontor i Østfold. Vi har kontorsted i Bøndenes Hus i Askim. Her er det samlet flere andre landbruksrelaterte organisasjoner og arbeidsplasser. I Østfold Bondelag har vi nærmere 4 900 medlemmer og fylkeskontoret har tre faste ansatte.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver:

  • Organisasjonsarbeid som kontakt med lokallagene, medlemmene og andre
  • Ajourhold av medlemsregister, arkivsystem og hjemmeside
  • Sentral i planlegging og gjennomføring av møter og andre aktiviteter
  • Andre saksbehandleroppgaver etter kompetanse

Den som blir ansatt må ha god kjennskap til landbruk, interesse for organisasjons - og informasjonsarbeid, og evne til å jobbe selvstendig. At du er utadvendt og har godt humør setter vi også pris på. Søker bør ha utdanning og/eller relevant erfaring innen landbruk eller organisasjon.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen, mobil: 917 75 831 eller personalsjef Catharina B. Andersen, mobil: 905 15 151.

Kort søknad med CV sendes innen 6. april 2021, til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no