Inn på tunet blir en del av det totale kvalitetssystemet på gården gjennom den nye godkjenningsordningen. Et annet viktig element er at ordningen er knyttet opp til en etablert løsning for dataflyt gjennom KSL-databasen. Dette er viktig for en god revisjonslogistikk og ikke minst kostnadseffektiv løsning.

KS (Kommunesektorens organisasjon) - ønsker at alle kommuner skal stille krav til de som vil være med på Inn på tunet-ordningen. Løsningen med felles godkjenningsordning og resultatet så langt viser at systemet fungerer etter hensikten.

Markeds- og aktøranalyse
Matmerk har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å gjennomføre en markeds- og aktøranalyse for Inn på tunet. I dette arbeidet skal markedspotensialet, oppgaver og roller knyttet til Inn på tunet kartlegges. Denne analysen skal bidra til en god rolleavklaring mellom aktørene, og den vil være et viktig bidrag til en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet de kommende fire år. NILF skal gjennomføre denne utredningen på vegne av Matmerk.