Dersom det kommer inn gode tips tidlig, kan det være grunnlag for oppslag i Bondebladet mens konkurransen pågår. Vi ønsker både små og store klimatiltak med i konkurransen. Små tiltak kan gjennomføres av mange og dermed få stor virkning. Send inn kandidater til klima@bondelaget.no innen 1. juni. Oppgi følgende ved nominering:

  • Navn på den som har gjort tiltaket
  • Navn og kontaktinformasjon (mobilnummer og e-postadresse) til den som nominerer
  • Beskrivelse av klimatiltaket
  • Helst et bilde av tiltaket