Vi ønsker gjestene fra Nordland Bondelag hjertelig velkommen til Østfold - de blir her i tre dager, så sjansen for å få med seg litt av hva Østfold-landbruket står for, er absolutt tilstede. Felles styremøte fylkene imellom i dag, ut på tur for å bese seg i Østfold-landbruket i morgen, og besøket avsluttes med tur til UMB på Ås på onsdag.