Vitenparken på NMBU, ÅS, 3.12. kl.1830

Program:

Møteleder Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag og Kornprogrammet

- Innledning om temaet sett fra Kornprogrammet
 v/ Svend Arild Uvaag, nestleder i prosjektgruppa

- Kornets rolle i norsk matproduksjon
v/ Odd Magne Harstad, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU)

- Hva kan og bør vi dyrke i Norge?
Avlingspotensial, vekstskifte og agronomiske problemstillinger for korndyrkerne

v/Jan Stabbetorp, Romerike Landbruksrådgiving

- Muligheter og konsekvenser av mer norsk korn i kraftfôret
+ litt om felleskjøpets kornhandtering

v/ Karin Marie Røhne, Felleskjøpet Agri

Det settes av god tid til innspill og spørsmål fra salen.

Pga. servering og plassberegning må vi ta påmelding.
Kun elektronisk påmelding: https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/4zaiouwjps