Det er mye som man må være seg besvisst hele tiden når man jobber som bonde, og det er viktig at vi legger best mulig tilrette for at vi unngår ulykker av alle slag.

Det er nå igangsatt en Helse- Miljø- og Sikkerhetskampanje som vi i Bondelaget er en aktiv del av. Prosjektleder er Hans Husby. Kampanjens hovedmål er å støtte opp om landbrukets "0 visjon" og "Ingen ulykker på min gård".

I Østfold er det flere organisajoner som bretter opp ermene og setter dette på dagsorden nå, og det vil bli arrangert flere markdager framover.

Lokallagene i Østfold er også utfordret til å ta tak i dette. Hvis du som leser dette har noe du gjerne vil ha satt fokus på i denne forbindelse, så kontakt lederen i ditt eget lag. (Du finner navn og telefonnr på nettsiden under 'lokallag') Oppmerksomheten skal rettes mot praktiske problemstilinger og gode rutiner, dette er ikke ment som en "skippertakskampanje", men noe som skal legge et godt grunnlag for en sikker arbeidsplass.