I pressemeldingen fra partiene står det at utbetalingen vil skje i andre halvdel av februar.

Dette er godt nytt, og helt nødvendig for landbruket som er i en vanskelig situasjon nå. Dette er noe vi i Norges Bondelag har jobbet hardt for å få til, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Handler om mer enn strøm

Strømstøtten slår inn når snittprisen på spotmarkedet passerer 70 øre per kWh. Fra januar til mars vil 80 prosent av det overskytende dekkes, for desember dekkes 55 prosent. Det blir ikke et tak for veksthus, mens taket på inntil 20.000 kWh per måned blir stående for jordbruk.

– Dette viktig at pengene utbetales til bøndene så raskt som mulig. Det er ikke bare strømmen som øker. Mange av de andre innsatsfaktorene øker også. Denne strømordningen dekker etter forbruk og er målrettet, og hjelper de som er i en vanskelig situasjon nå, sier Gimming.

Alle blir inkludert

Stortinget slår også fast at de 29.000 gårdene som ikke søker produksjonstilskudd, men som er registrert under næring, også omfattes av strømordningen.  Tidligere sto disse i fare for å ikke havne inn under noen av strømordningene.

– Det er bra at situasjonen for de 29.000 blir avklart og at disse boligene også får en kompensasjon i tråd med husholdningene for øvrig i Norge, sier Gimming.

Føringer for jordbruksforhandlingene

Ap, Sp og SV er også enige om viktige føringer til årets jordbruksforhandlinger for å snu den negative økonomiske utviklingen i jordbruket og peker blant annet på viktigheten av å inntektsløft og økt selvforsyning.

– Situasjonen i landbruket er alvorlig, og det er helt avgjørende at inntektene i jordbruket får et kraftig løft i årets jordbruksoppgjør. Regjeringspartiene var enige med SV før jul om å tette inntektsgapet og legger nå enda tydeligere føringer fram mot årets jordbruksforhandlinger. Dette er viktige signaler som vi forventer at regjeringen tar på alvor i årets forhandlinger, sier Gimming.

Uavklart om gjødsel - skal følge situasjonen

Bondelaget og Småbrukarlaget sendte sammen et brev til statsråd Sandra Borch om en egen gjødselordning.

Dette har også vært diskutert i næringskomiteen, og så langt vi vet vil Stortinget be regjeringen følge situasjonen nøye og om nødvendig fremme tiltak.

– Vi forventer at statsråd Borch så raskt som mulig svarer på brevet slik at vi kan drøfte mulige løsninger for de som ikke har kjøpt gjødsel ennå, sier Gimming.

Forhandlingene mellom SV, Ap og Sp har pågått gjennom helga. Norges Bondelag har også sendt inn høringssvar i denne saken.