NNN i Østfold, LO i Østfold og Østfold Bondelag har sammen oppfordret til en endring av de nåværende tollreglene. I dag ble det klart at oppfordringen blir fulgt opp.

Etter at den rødgrønne regjeringen i dag gikk inn for å styrke tollvernet ved å innføre prosentsats fremfor kronesats på biffilet, lammekjøtt og faste oster, har leder Martha Mjølnerød i Østfold Bondelag fått mange spørsmål om hva dette egentlig innebærer.

– Først og fremst er denne endringen viktig for Østfold som fylke. I Østfold er matindustrien den største næringsvirksomheten, og dette vil ha positive virkninger for svært mange arbeidsplasser i fylket. Vi har hatt både LO og NNN Østfold med på laget for å fremme dette tollforslaget, forteller Martha Mjølnerød.

Les brevet hvor NNN i Østfold, LO i Østfold og Østfold Bondelag ber statsminister Jens Stoltenberg om å styrke importvernet ved å innføre prosenttoll i tillegg til kronetoll.

– At vi får prosenttoll på enkelte landbruksvarer fremfor kronetoll betyr også at vi i landbruket, som i annet næringsliv, kan få dekket økte kostnader i markedet på en bedre måte. Det er viktig for at vi fortsatt skal produsere mat i Norge, og at det skal ha normal lønnsomhet for bonden understreker Mjølnerød.Leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød, intervjues av NRK Østfold om hvilke konsekvenser dagens tollendringer faktisk får.

Martha Mjølnerød frykter ikke at endringen i tollsatsene vil føre til en eksplosiv økning i matprisene.

– Det vil ikke komme noe prishopp, understreker Mjølerød. – Men det må være en logikk i at matvareprisene stiger når kostnadene øker, slik øvrige varer og tjenester i samfunnet gjør det.

Hun understreker at endringene i tollpolitikken vil heller ikke gå ut over utvalget av utenlandske varer i norske butikker.

– For det første gjelder dette et begrenset utvalg varer. Utvalget er basert på råvarer det er naturlig å produsere her til lands som biffilet, lammekjøtt og faste oster. Med andre ord gressende storfe, sau og melk. Produkter det er naturlig å satse på her til lands.

For det andre er de norske grensene langt fra noen ugjennomtrengelig mur, understreker Mjølnerød.

– Vi har en total import på 40 milliarder kroner per år, og betydelige tollfrie importkvoter på blant annet ost. Denne endringen vil ikke gå ut over det utenlandske matmangfoldet, men vil være medvirkende til at vi også kan ta vare på det norske matmangfoldet på en god måte, avslutter Mjølnerød.