- Myndighetens råd og retningslinjer for gjennomføring av arrangementer påvirker årets Åpen Gård. Det er per 30. april ulike regler for store og små arrangementer, og fremdeles noen uavklarte spørsmål. Vi jobber med ulike alternativer for gjennomføring av Åpen Gård og vil komme tilbake med info til lokallaga i begynnelsen av mai, forteller Marte Gustad Iversen, sjefen for Åpen Gård i Bondelaget. 

Påmeldingsfristen til Åpen Gård 2020 var 30.april, men på grunn av koronasituajoen blir denne utvidet.

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til marte.gustad.iversen@bondelaget.no

Du finner mer informasjon om årets arrangement her.