Han mottar prisen for sin mangeårige innsats for fjørfenæringen i Østfold. Bærekraftig landbruk og en sunn økonomi har alltid vært hans visjon og gjennom hele sin yrkesaktive bondekarriere har vinneren bidratt til å innfri denne visjonen. Einar Høstbjør fremstår som en meget fremtidsrettet bonde i alle sine gjøremål.

Innsatsprisen deles ut av Østfold Bondelag til person(er) eller organisasjon(er) som har satt spor etter seg i Østfoldlandbruket. Prisen er en anerkjennelse for mange års arbeid og deles ut under årsmøtet til Østfold Bondelag.

Juryens begrunnelse:

Styret i Østfold Bondelag har enstemmig vedtatt å tildele årets Innsatspris til Einar Høstbjør. Prisen får han for sin mangeårige innsats for fjørfenæringen i Østfold. Bærekraftig landbruk og en sunn økonomi har alltid vært hans visjon og gjennom hele sin yrkesaktive bondekarriere har vinneren bidratt til å innfri denne visjonen. Einar Høstbjør fremstår som en meget fremtidsrettet bonde i alle sine gjøremål.

Einar Høstbjør har representert bonden i sine mange sentrale tillitsverv og derigjennom vært med på å utvikle landbruket. Han var styreleder i Østfold Eggsentral fram til fusjonen med Prior, og her var Einar en sentral pådriver for fusjonen, og bidro gjennom sitt arbeid til et forretningsmessig godt samvirkeselskap. Østfold er i dag et av landets ledende fjørfefylker, og vi har en betydelig fjørfekjøtt- og eggproduksjon. En sterk næringsmiddelindustri er tilknyttet landbruket i Østfold med slakting og foredling av fjørfe og eggpakking. Dette bidrar til å skape mange gode arbeidsplasser i fylke. Vi mener at Einar Høstbjør har hatt en helt avgjørende betydning for denne utviklingen i fjørfenæringa i østfoldlandbruket.

Østfold Bondelag ønsker å vise sin takknemlighet til Einar Høstbjør for hans mangeårige virke innen fjørfenæringen i Østfold og overrekker prisvinneren et synlig bevis på at Høstbjør mottar Østfold Bondelags Innsatspris for 2012!