Styret i Østfold Bondelag ønsket å gi heder og ære til Hilde Kristine på grunn av utrolig god innsats som verver i Vervestafetten 2016. Aasgaard vervet 24 nye medlemmer i perioden 17. mars til 15. november 2016. Dette er kun tre medlemmer mindre enn det bester verver i Norges Bondelag kunne skilte med.

Hilde Kristine fikk blomster og diplom - og mye heder og ære! Gratulerer Hilde Kristine - med eksepsjonell god verveinnsats for Eidsberg Bondelag!