NRK viser oppslag fra flere svinegårder basert på et materiale som er innhentet etter innbrudd av aktivister på 28 gårder siden 2019. Bakgrunnen er at NRK vil se hvordan det er på norske svinegårder etter Brennpunkt-filmen i 2019 om svineprodusenter.

– Bildene gjør inntrykk, og det er vondt å se dyr som ikke har det bra, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dyr skal behandles godt, og regelverket skal følges. Bilder i materialet viser brudd på regelverket. Det er ikke slik det skal være, og dårlig behandling av dyr er uakseptabelt.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

– Dyr skal behandles godt, og regelverket skal følges. Bilder i materialet viser brudd på regelverket. Det er ikke slik det skal være, og dårlig behandling av dyr er uakseptabelt, sier Bartnes.

Næringa har jobbet mye med dyrevelferdstiltak, spesielt siden 2019. Det omfatter systemer som gjennom dokumentasjon og veterinærbesøk skal gi bedre dyrevelferd, holdningsarbeid og økt kunnskap.

Du kan lese om dyrevelferdsprogrammet for svin her. 

– Vi forstår at næringa blir målt på det vi gjør, og vi jobber kontinuerlig med dyrevelferdstiltak og bedre dyrevelferd. Vi er på god vei, men det er forbedringer å ta tak i, sier Bartnes.

Gjenspeiler ikke griseholdet i Norge

Det er rundt 2 000 svinegårder i Norge. Materialet som blir vist på NRK er hentet fra 28 gårder gjennom innbrudd av aktivister. Veterinærinstituttet og Mattilsynet sier i saken på NRK at dette ikke utgjør et representativt bilde.

–  Dette materialet gjenspeiler ikke griseholdet i Norge. Måten materialet er innhentet på, gjør det også vanskelig å vurdere alle klippene entydig, sier Bartnes. – Det er mange svinebønder som gjør en stor jobb. Det er jevnt over god dyrevelferd i norsk svinehold. Dyrevelferd er for viktig til å styres av aktivister.

Registeringer fra blant annet Dyrevelferdsprogrammet for gris, viser at arbeidet som gjøres har effekt.

Innbruddene av aktivistene er anmeldt

Det er levert en felles anmeldelse fra 24 av bøndene som har opplevd at aktivister ulovlig har tatt seg inn på gården deres, og filmet. Norges Bondelag støtter anmeldelsen. Les nettsak om anmeldelsen her. 

– Innbrudd som metode for å få tak i opplysninger er ulovlig og det er straffbart. Dette er en prinsipiell, omfattende sak, som det er viktig at rettssystemet behandler samlet, sier Bartnes.

Anmeldelsen er sendt Riksadvokaten, fordi omfanget og den organiseringen bak innbruddene, tilsier en sentralisert, samordnet etterforskning.

– Det er viktig å skille mellom metoden som NRKs oppslag er basert på, og innholdet i materialet. Metoden gjør det umulig å ettergå materialet, og hvordan det er kommet til. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at regelverket blir overholdt. Er det mistanke om alvorlige saker er det politiet som er rett instans, sier Lars Petter Bartnes.  

– Svinenæringen er en åpen næring, og vi er klare for debatt om dyrevelferd. Det må være bygget på transparens og lovlige spilleregler, sier Bartnes.