Selskapet Piraya Film har laget en film med materiale fra to personer som har gått under falsk identitet og filmet med skjult kamera hos svineprodusenter ulike steder i landet. Ifølge NRK har prosjektet pågått over fem år og de har besøkt 13 svinegårder. Filmen viser opptak hovedsakelig fra fem smågrisprodusenter.

Bondelaget har sett filmen, som vises på NRK i kveld. Den viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd.

- Jeg blir skikkelig opprørt av å se hvordan noen behandler dyra sine, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Dårlig behandling eller vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke skje, slår Bartnes fast.

Filmen vil skape et inntrykk av at det som vises der gjelder hele næringen.

- Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Det er mange flinke svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske. De som ikke følger regelverket ødelegger for alle, sånn kan man ikke behandle dyr! sier Bartnes.

Viktig med god dyrevelferd

Opptakene fra grisehusene er gjort noe tilbake i tid, fra 2013 – 2016. Etter dette er det iverksatt en rekke tiltak i svinenæringen for å bedre dyrevelferden. Tilsynskampanjen på slaktegris i Rogaland ble en vekker for oss, og i etterkant av den er det strammet inn enda mer. Det viktigste tiltaket er innføringen av næringas eget dyrevelferdsprogram for gris, som går lenger enn kravene i regelverket.

Lars Petter Bartnes. - Vi jobber for å sikre at både kompetanse og holdninger er på plass hos alle som jobber med husdyr, det være seg bønder, andre røktere, rådgivere og veterinærer, sier Bartnes.

- Det er avgjørende at alle som jobber med dyr, og næringa generelt, har et bevisst forhold til måten vi jobber med dyra på og hvilke holdninger vi har til dyra, sier Bartnes. Det er helt tydelig at dårlige holdninger fører til dårlige handlinger.

 

Omdiskutert metode

Opptakene til filmen er gjort med skjult kamera. Det er en omdiskutert metode som kun er lovlig å bruke i tilfeller hvor det er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Dette har vi stilt spørsmål til da det gjør at det er vanskelig å ettergå fakta og historien filmskaperne lager. Vi må ikke glemme at dette er en stor menneskelig belastning for de som blir filmet.

- Det er bra at lovbrudd, dårlige holdninger og dårlige handlinger mot dyr kommer fram. Så er spørsmålet om dette er metoden man bør bruke for å få det frem, sier Bartnes.

Landbruket er opptatt av åpenhet og vil gjerne ha oppmerksomhet rundt måten vi jobber på.

- Å produsere mat er ikke en privatsak, og hvordan dyra blir stelt er av allmenn interesse. Vi er åpne om hvordan vi jobber, sier Bartnes, og poengterer at bønder som ikke har god dyrevelferd har vi ikke plass til i næringa framover.