Årsmøtet ble varslet pr epost til lederne i lokallaga, samt øvrige utsendinger, den 4. februar 2021. Her finner du varselet.

Påmeldte utsendinger og gjester skal ha mottatt årsmøtepapirene på epost 4. mars i hht. Norges Bondelags lover.

Sakspapirene kan lastes ned her: 

Innkomne saker

Sakene ble omtalt i varselet sendt 4. februar. 

Generaldebatt

En representant fra hvert lokallag kan få inntil 3 minutter til å legge fram saker dere er opptatte av. Hvis dere har innspill til Sak 8 Innkomne saker, må disse legges frem under generaldebatten. 

Endringsforslag (gjelder alle årsmøtesaker)

Forslag til endringer må sendes skriftlig, gjerne i forkant av årsmøtet og senest når saken legges frem på selve møtet. Skriftlige innspill sendes pr epost til mina.mjarum.johansen@bondelaget.no. 

Valgnemndas innstilling

Les om valgnemndas arbeid og innstilte kandidater i vår tidligere nettsak. I årsmøtepapirene finner du bilder og presentasjon av kandidatene til nytt styre og årsmøteutsendinger. 

Valget vil foregå med et digitalt stemmegivingssystem.