Martha får selskap på toppen av ny nestleder Berit Ullestad fra Rygge. Martha Mjølnerød - fylkesleder i Østfold Bondelag

Årsaken til skiftet er at Bjørn Gimming, etter eget ønske, har trukket seg som fylkesleder, da han i sommer ble valgt inn som styremedlem i Norges Bondelag.

Martha er ei travel dame med fire unger i alderen 14 til 22 år, gård med nesten 900 mål dyrka mark og en produksjon på litt over 2000 slaktegris. I tillegg har hun et brennende engasjement for bondens ve og vel.

I ett år har Martha nå sittet som nestleder i Østfold Bondelag, og hun er godt kjent med den daglige driften av styret. I tillegg til å være opptatt av bøndenes interesser, har hun vært varaordfører i 8 år og er styremedlem i Norsk Rikstoto.

Martha og Berit vil sammen med organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud, utgjøre AU (arbeidsutvalget) i Østfold Bondelag. Hun sier hun ser fram imot samarbeidet med Berit Ullestad og beskriver Berit som ei veldig dyktig, kunnskapsrik og engasjert dame med stor praktisk forståelse. Og akkurat de samme ordene bruker Berit på å beskrive Martha, så dette ser ut til å bli en knallsterk duo.

Berit Ullestad - nestleder i Østfold BondelagBerit er også bonde og driver 350 mål dyrka mark hovedsakelig med produksjon av grønnsaker, men også noe korn og poteter. Med tre barn på 20, 24 og 26 år, lederverv i lokallaget Rygge Bondelag, leder i felles grønt utvalg for Østfold og Akershus, og engasjement i Rygge og omland kontraktdyrkerlag, er ho lik som Martha, ei dame med mange jern i ilden.