Østfold Bondelag har invitert toppkandidatene fra hvert parti i fylket med på en faglig busstur fredag 25.august.

Turen vil gå om indre deler av fylket, deriblant Nortura Hærland og Aspestrand Gård i Aremark. Det vil bli lagt spesielt vekt på tematikken rundt bortfall av tilskudd til grovfôr i klasse 1 og hvilke effekter det har på arealer og tilhørende storfeproduksjon i Aremark. På turen skal vi se på arealer dette gjelder, og bidra til gi innsikt i hvorfor fjerning av grovfôrtilskuddet er problematisk også her i Østfold. Til slutt avsluttes dagen i Degernes hos Stine Bjørnstad, kjent som FruBlom, der vi får høre om hennes bedriftsutvikling og verdiskapning.