Østfold Bondelag selger brød til bondens pris utenfor Østfoldhallen i dag kl 14-16.

For å lage et brød trengs det ½ kg mel.

For dette får bonden kr 1,30 og utsalgspris i butikken er kr. 25,90.

Vi ønsker oss 13 øre mer. Det gir brødet en utsalgspris på kr. 26,03. Er det helt på jordet?

I dag leveres landbrukets krav til regjeringen foran årets jordbruksforhandlinger. Denne økonomiske rammen en nødvendig forutsetning for å klare å produsere mat i Norge. Som følge av dette vil matvareprisene øke 0,5 %. Det er ikke mye når vi snakker om trygg norsk mat.

Men - hvem vil bli bonde og produsere norsk trygg mat når inntjeningen er så liten?Et jordbruksoppgjør i år er avgjørende for å snu utviklingen og sikre rekrutteringen til næringa. Jordbruksoppgjøret sikrer bonden pris for sine varer, men den sikrer også prisen til forbrukeren.

For ytterligere kommentarer; Fylkesleder Bjørn Gimming, mobil 412 75 230

eller førstekonsulent Une Leirset Tysdal, mobil 40 24 67 40