Deltakere på bildet er i fra venstre mot høyre: Thomas Gleng med sønnen Alfred, Rolf Olaf Dagrød, Torgeir Ulsrød, Anne Grete Stabekk, Anders Brynildsen, Svein Bergstrøm (Marker Sparebank), Unn Merethe Lie Jæger, Thor -  Arild  Holth, Jarle Ørsleie, Steinar Østensvig, Bjørn Haugeby, Elin Sørli Buer med døtrene Sigrid og Johanna, Marit Jæger, Knut Jørgen Nordby. 

Vi vil produsere mat i Aremark!

Tekst: Arild Brynildsen

Med en hurtig økende befolkning i verden trengs mer mat, og Norge må øke sin matproduksjon.

Vi produserer i dag under 30 % av vår egen mat.  Bonden i Aremark trengs for å gjøre dette.   Det er viktig med lokalt produsert, kortreist norsk mat.

Aremark Bondelag hadde stand ved Joker i Aremark lørdag 6. april og delte ut melk og hjemmebakte boller. Vi profilerte oss og bevisstgjorde  bygdas befolkning på hvor viktig det er at bonden har et inntektsnivå som er konkurransedyktig med annet lønnet arbeid, ikke minst med tanke på rekruteringen til næringen.

Dessverre er antall gårdsbruk med husdyr på vei nedover i Aremark, slik som ellers på Østlandet.

Landbruket i Norge er faktisk en svært viktig verdiskaper med over 90.000 arbeidsplasser i og i tilknytning til norsk matvareproduksjon.

Bøndene i Aremark har mange samarbeidspartnere. Det ble derfor kåret 12 «bondevenner». Disse fikk noen rosende ord og ble tildelt hver sin t-skjorte og et diplom fra Norges Bondelag. Samarbeidspartnerne står for melkekjøring, slaktekjøring, veterinærtjeneste, salg av matvarer, transport av korn og drivstoff, utlån av penger, god styring av kommunestyret, knaing av stive nakker og skuldre. Bonden er avhengig av alle disse for å få hverdagen til å fungere.

 Bøndene og bondevennene er gjensidig avhengig av hverandre i det daglige virket!