Hvert år samles nærmere 60 tillitsvalgte fra lokale bondelag, samvirke, ulike produsentlag osv fra Østfold for å drøfte muligheter og dagsaktuelle utfordringer for Østfoldbonden. I år vil blant annet Frøydis Haugen, nestleder i Norges Bondelag og fra Hordaland, innlede om muligheter for bønder i øst og vest. Videre får ledermøtet besøk av rådgiver Finn Erlend Ødegård som vil orientere om ulike sider av dagens rovviltpolitikk, i tillegg til refleksjoner rundt utfordringer gås og villsvin gir Østfoldlandbruket.