Høyres landbruks nettverk består av:
Guro Angell Gimse (Trøndelag), Margunn Ebbesen (Nordland), Torill Eidsheim (Vestland), Frida Melvær (Vestland), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Viken), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Viken), Liv Kari Eskeland (Vestland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark), Kristin Ørmen Johnsen (Viken), Ingjerd Schou (Viken), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgård Halle (Vestfold og Telemark)

Møtet kom i stand etter initiativ fra Ingjerd Schou som er representant fra Viken i Høyrenettverket. Dette er først og fremst et landbruksnettverk, men også et rent kvinnenettverk bestående av stortingsrepresentanter fra ulike deler av landet.

- Vi er 17 stortingsrepresentanter fra Høyre som har samlet oss i et nettverk på Løvebakken fordi vi har et bankende hjerte for landbruket, åpnet nettverkets leder, Guro Angell Gimse fra Sør – Trøndelag, noe som betyr at vi utveksler felles kunnskap om landbruk og tar dette med oss inn i alle miljø og komiteer vi er en del av. For anledningen var også Tage Pettersen (også Stortingsrepresentant fra Østfold) invitert med.

Imponert over landbruket

Innledningsvis ble bondelaget berømmet for godt lederskap når de, i år hvor andre lønnsoppgjør ikke har latt seg gjennomføre, tok ansvar for å bidra til at en forenkla jordbruksavtale kom i stand.

Nettverket understreket også at de var imponert over hvordan landbruket tar tak i klimautfordringene og kommer med egne løsninger som er forankret i bransjen. Bondelaget repliserte denne med å gi honnør i retur for debattinnlegget Er kua løsningen eller problemet? hvor de blant annet uttaler:  

- Det har kanskje ikke kommet så godt fram, men Klimakur 2030 er svært tydelig på nedsiden for landbruket med å redusere mengden rødt kjøtt folk spiser. Dette kan medføre at store deler av norsk areal vil gå ut av produksjon da det mange steder ikke er naturgitte forhold for dyrking av korn, frukt og grønt. En nedgang i antall kyr og sau gjør det vanskelig å opprettholde et helhetlig kulturlandskap. Dette vil også føre til at omlag 6.300 bondeårsverk legges ned. Dette er dramatisk for norsk landbruk, og det bryter med en politikk som vil legge til rette for et landbruk over hele landet. Høyres klimapolitikk tar utgangspunkt i at vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Norge trenger et robust landbruk.

Landbruket trenger koronakompensasjon som andre næringer

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, var klar i sin tale når han orienterte om korona nedstengingens store konsekvenser for spesielt grønnsaker, frukt og bær produksjon, men også de kraftfôrkrevende produksjonene.

- Det har vært og er en ekstremt krevende situasjon spesielt for våre grøntprodusentene om dagen. Å ta stilling til hvor mye sås og settes når det, også fortsatt, er mye uavklart mht arbeidskraft, konsekvenser av karantenebestemmelser, smittevernregime osv representerer en økonomisk og smittevernmessig risiko det er vanskelig å ta inn over seg.

Ikke kua sin skyld

- Gjennom landbrukets klimaplan viser vi at klimatiltakene kan gjennomføres samtidig som norsk matproduksjonen styrkes fordi tiltakene gjøres tidlig i verdikjeden, på gården - av bonden. Ikke gjennom et forskuttert kjøttkutt hos forbruker som foreslått i Klimakur, sa Uvaag før han la orienterte om hvordan landbrukets forslag til løsninger på klimautslipp og karbonbinding

Kulturminner, gås og villsvin

Østfold Bondelag benyttet også anledningen til å utfordre Høyres landbruksnettverk på en rekke andre saker. Se hele presentasjonen: Innspill til Høyres Landbruksnettverk

Fra Østfold Bondelag møtte Svend Arild Uvaag (leder), Ole – Kristian Bergerud (nestleder) Henning Lyche – Røed (styremedlem og bærprodusent) i tillegg til administrasjonen.