Østfold Bondelag orienterte om norsk landbrukspolitikk både historikk og der vi står i dag. Sentrale punkter for oss å poengtere var Østfolds rolle i den nasjonale matproduksjonen, økt verdiskaping, jordvern og den lange produksjonskjeden fra jord til bord. Vi takket for LO’s og NNN tydelig uttalte behov for norske produkter til sine næringsmiddelbedrifter.

Fra LO møtte vi Knut Berg, koordinator fra LO forbundet NNN i Østfold, samt  LOs faglige ungdomssekretær Vegard Finnes og LOs organisasjonsmedarbeider i Østfold Tone K. Ingesen i tillegg til Ulf Lervik som er distriktssekretær.

Østfold Bondelag møtte med leder Svend Arild Uvaag, i tillegg til nestleder Ole - Kristian Bergerud og organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen