Ekte trømborgjente med høner på tunet

- Jeg har vært bonde i sjela helt fra jeg ble født, og aldri vært i tvil om at jeg skulle overta gården og drive den aktivt. Heldigvis fant jeg en kæll som var like interessert og ønsket å dele denne livsstilen med meg, ler Aase Maren.

- På gården har det tradisjonelt vært korn, og når vi ønsket å utvikle drifta på gården ytterligere fikk vi mulighet til å satse på slaktegris og bygde nytt slaktegrishus som sto ferdig i 2017. - Det var en helt ny produksjon for oss og læringskurven var bratt. Husker ennå første innsett og følelsen av å bli «foreldre» til 500 smågris og skulle slukke lyset og gå fra dem første kvelden. – Da må jeg innrømme at vi kanskje et lite sekund tenkte hva har vi gjort, forteller Aase Maren. - men vi trives veldig godt som svineprodusenter. Vi har bevisst oppsøkt kunnskap og bygd nettverk med andre produsenter og tilbake har vi fått hjelp og støtte.

Vi har begge en filosofi om at hver gang vi går i grisehuset skal vi gjøre en så god jobb som mulig, og sørge for at dyra våre har det bra. 

- Kanskje derfor vi også begge valgte å utdanne oss til agronomer (voksenagronom over 3 år) i voksen alder. - Det kan jeg anbefale, det er aldri for seint. Vi opplever å bli utfordret på mange områder, det er små marginer og det er viktig å oppsøke kunnskap for å bli gode i det vi gjør.

Når vi ikke jobber er jakt, fiske og friluftsliv og ikke minst våre 4 jakthunder interessen til hele familien. - Jeg er også veldig opptatt av mattradisjoner, gamle håndverksteknikker, og du finner alltid et strikketøy eller annet håndarbeid i veska mi, forteller Aase Maren.

Hvorfor styremedlem i Østfold Bondelag

- Jeg startet tidlig å engasjere meg i organisasjonsarbeid. 4H var en god skole hvor vi lærte mye om betydningen av å engasjere seg. Og så er det jo så lærerikt for meg selv, så det er helt bevisst at jeg nå er aktivt styremedlem både i Norsvin Østfold og Østfold Bondelag.

- Etter at vi utvidet drifta har jeg blitt enda mer opptatt av de økonomiske og politiske betingelsene og ikke minst forutsigbarhet i drifta. Jeg vil forstå mer og være med på å prege dette arbeidet. Jeg opplever at bondelaget er den viktigste brikka i dette arbeidet og det er nok hovedgrunnen til at når jeg fikk muligheten så sa jeg ja.

Ansvarsområder i styret

Først og fremst har jeg oppgaven med å følge tett på hva som skjer innenfor svineproduksjonen, både når det gjelder selve produsentmiljøet men også marked og økonomi.

Videre har jeg et ansvar innenfor vannforvaltning, og representerer landbruket i ett av vannområdene. – Dette er spennende, men var for meg et ukjent område. Jeg rakk også opp hånda når det skulle oppnevnes Østfold Bondelag sin representant til styret i Østfold Bygdekvinnelag, sier Aase Maren ivrig. – og jeg har et spesielt engasjement for at også beitene i Østfold skal utnyttes og noen år med sau har gitt meg kunnskap og nettverk i dette miljøet.

Brenner for norsk matproduksjon og kunnskapsdeling på tvers av generasjoner

- Det med å vise fram hvor bra og viktig norsk matproduksjon er, det brenner jeg for. Å legge til rette for at forbrukerne bevisst kan velge norske varer når de er i butikken synes jeg er viktig.

- Jeg er også opptatt av at gården både er arbeidsplass og stedet der vi bor. Det er viktig for meg at alle i familien trives, finner sin plass og får prøve seg enten det er å få stelle dyra, skru redskap, grave i hagen eller høste i drivhuset. Kunnskapsformidling og arbeidsfellesskap på tvers av generasjoner er viktig for oss her hjemme, og heldigvis er foreldrene mine er en naturlig del av dette fellesskapet.

 «Et norsk, et sesong og et opp» er min kjepphest

- Et norsk, et sesong og et opp (spis norsk, spis sesong og spis opp) som vi sier i Trømborg er et utrolig bra slagord, nesten litt synd at det ikke var jeg som kom på det selv, ler Aase Maren. Dette sammenfatter så utrolig godt alt fra det å spise opp det man har tatt til seg på tallerken, bruke det man har i kjøleskapet, høste det naturen gir, kjøpe gode råvarer man kan få i de forskjellige sesongene, det å ha respekt for råvaren, riktig tilberedning, det å ikke kaste mat osv.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

- Vet du det siste året med pandemi har vært utrolig krevende, men det at vi har fått økt fokus på sjølforsyning og bruk av norsk mat det gjør meg litt mer oppstemt. – Så er det litt nerdete å si kanskje, men det er faktisk slik at å høre ordet markedsbalanse gjør meg glad innvendig, humrer Aase Maren. Det betyr mye for økonomien vår.

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

- For barn som vokser opp på gård tror jeg tror det er viktig å få lov til å delta fra man er liten, men også vise barna at man er villig til å balansere arbeid og fritid og ikke alltid må jobbe. For det er jo alltid noe å gjøre på en gård. Ellers tenker jeg at gode velferdsordninger er viktig og at vi bønder må sørge for å fremsnakke yrket vårt. – For oss har også det å være en del av et nettverk der man kan bli heia på, dele erfaringer og kunnskap vært viktig.

Hva drømmer du om? – en telefon fra Chateau Neuf!

Avslutningsvis; hva  drømmer du om at jeg skal spørre om ?

- Det veit jæ neimen ikke, men tenk om jeg kunne fått en liten rolle i en musikal. Det kunne vært litt moro å gå til scenen, sier Aase Maren litt sjenert, så om de ringer fra Chateau Neuf så er jeg klar. Det mange ikke vet er at Aase Maren spiller flere instrumenter, liker å synge og har drevet mye med revy i ungdommen, og det er hobbyer som jeg ønsker å få mer tid til igjen.