Leder i Østfold Arbeiderparti Signe Øye og stortingsrepresentant Svein Roald Hansen. Til høyre organisasjonsleder i Østfold Bondelag Nina Glomsrud Saxrud.

Det var god stemning på Østfold Arbeiderpartis årskonferanse da leder i Østfold Signe Øye og stortingsrepresentant Svein Roald Hansen mottok sine synlige bevis på at de nå er å regne som rotekte Bondevenner.

– Signe og Svein Roald gjorde en skikkelig innsats for landbruket og næringsmiddelindustrien da de bidro til et styrket tollvern. Det er moro å se at det nytter, og at man sammen kan få til endringer til beste for eget fylke, sier organisasjonsleder i Østfold Bondelag Nina Glomsrud Saxrud.

Bondevennkampanjen er landsdekkende og i regi av Norges Bondelag. - Vi finner bondevenner som vi mener har, eller har potensiale til å slå et slag for landbruket. Vi ønsker rett og slett å påskjønne våre venner, og kanskje også skaffe oss noen nye, sier Saxrud

Saxrud var invitert til å holde en kort apell til årskonferansen. I sitt innlegg la hun vekt på viktigheten av økt matproduksjon, og særlig hvilken mulighet det er for Østfold. - Mat må dagsorden i valget, hvor maten kommer fra er et verdivalg, avsluttet Saxrud med i sitt innlegg.